Цікавинки звідусіль

Головна сторінка

Портфоліо

Конспекти уроків

Методична скарбничка

Позакласні заходи

Освітній проект

Аудіоматеріали до уроків

Відеоматеріали

Мої досягнення

Фотогалерея

Каталог сайтів

Цікавинки звідусіль

Корисні поради

Контакти

 

Терменвокс: перший у світі електромузичний інструмент

Терменвокс – електромузичний інструмент, створений у 1919 році російським винахідником Левом Сергійовичем Терменом у Петрограді.

Гра на терменвоксі полягає у зміненні музикантом відстані від своїх рук до антен інструменту, внаслідок чого змінюється ємність коливального контуру і, як наслідок, частота звуку. Вертикальна пряма антена відповідає за висоту тону звуку, горизонтальна підковоподібна – за його гучність.

Для гри на терменвоксі слід мати добре розвинений музичний слух: під час гри музикант не торкається інструменту й тому не може фіксувати положення рук відносно нього і має покладатися тільки на свій слух. У наш час існують як серійні, так і виготовлені окремими майстрами терменвокси, а також різні школи гри на ньому.

Опубліковано 17.04.2016 
Лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань, який Ви ба­чи­те лі­во­руч, вста­нов­ле­но 15 квіт­ня 2016 ро­ку о 20 го­ди­ні 41 хви­лині. Пер­со­наль­ний Веб-сайт вчи­те­ля Яков­чу­ка Гри­го­рія Ми­ко­лайо­ви­ча є віль­ним, від­к­ри­тим і без­кош­тов­ним на­у­ко­во-ме­то­дич­ним ре­сур­сом, який за­по­чат­ко­ва­но 12 квіт­ня 2016 ро­ку.

Клавесин: старовинний клавішний струнно-щипковий музичний інструмент

Клавесин – старовинний клавішний струнно-щипковий музичний інструмент, металеві струни якого защипуються плектром з пера або шкіри. Існують клавесини двох типів: крилоподібної форми великого розміру (вертикальний або горизонтальний) і меншого розміру – квадратної, прямокутної або п'ятикутної форми. Інструменти першого типу зазвичай називають клавесином, а другого – спінетом. Вьорджінелом в Англії в XVI ст. називали обидва типи клавесина, але частіше – інструменти квадратної форми.

Клавесин, який походить від псалтерію, струни якого защипувалися пальцями, був поширений в XVI-XVIII ст. Він виготовлявся з двома клавіатурами. Складніші інструменти мали два або більше набори струн (регістрів) і особливі перемикачі, які дозволяли змінювати кількість видобутих звуків шляхом одночасного включення двох або трьох наборів струн. Поступаючись фортепіано за силою та динамікою (струни фортепіано коливаються в результаті ударів по них оббитих фільцем молоточків, а не від защипування), клавесин мав свої переваги: прозору ясність тону, ритмічну чіткість і прекрасну поєднуваність з іншими музичними інструментами і голосами, яка зробила клавесин чудовим ансамблевим інструментом.

Опубліковано 17 квітня 2016 року 

Аркічембало

Аркічембало (італійською archicembalo) – старовинний клавішний струнно-щипковий інструмент, спроектований та сконструйований італійським композитором та теоретиком музики Ніколою Вічентіно близько 1555 року задля ілюстрування та доведення своїх музично-теоретичних викладок, опублікованих ним у трактаті Старовинна музика, зведена до сучасної практики (L'antica Musica, ridotta alla Moderna Prattica).

Це клавесин, обладнаний двома по-різному настроєними клавіатурами; настройка здійснювалась таким чином, щоб була змога відтворювати всі можливі звуки згідно з трьома родами або нахилами (gene) давньогрецької музики: діатонічним, хроматичним та енгармонічним. В октаві передбачалося 36 клавіш (19 на верхній і 17 на нижній клавіатурах), в яких дієзи відрізнялись від бемолів; використовувалась так звана перша акордатура (prima accordatura, настройка), що складалась з тридцяти одного звуку в октаві; п'ять окремих клавіш верхньої клавіатури настроювалися в унісон з клавішами нижньої клавіатури.

На сьогодні не існує жодного оригінального екземпляра цього інструмента. Його реконструкція базується на описах та малюнках Ніколи Вічентіно, опублікованих у його знаменитому трактаті.

Опубліковано 17.04.2016 
© Gregory Jakovchuk (content), Maxim Sagorny (Web-design) 2016