Каталог сайтів

Головна сторінка

Портфоліо

Конспекти уроків

Методична скарбничка

Позакласні заходи

Освітній проект

Аудіоматеріали до уроків

Відеоматеріали

Мої досягнення

Фотогалерея

Каталог сайтів

Цікавинки звідусіль

Корисні поради

Контакти

 

Know yourself: Веб-сайт учителя англійської мови Кулік Аліни Валеріївни

Се­ред іно­зем­них мов, без­у­мов­но, най­перс­пек­тив­ні­шою є анг­лійсь­ка. Са­ме во­на є між­на­род­ною, ад­же нею го­во­рять біль­ше 800 міль­онів жи­те­лів Зем­лі. Ко­жен, хто праг­не вдос­ко­на­лен­ня, по­ви­нен від­кри­ти для се­бе ча­рів­ний світ анг­лійсь­кої мо­ви.

Аліна Валеріївна вважає, що шко­ла бу­ла, є і буде в жит­ті кож­но­го. Для уч­нів – це на­бут­тя знань, а для вчи­те­лів – кни­га жит­тя, чи­та­ю­чи яку сто­рін­ка за сто­рін­кою, на­бу­ва­єть­ся без­цін­ний дос­від.

Перейти...

Опубліковано 16.04.2016 
Лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань, який Ви ба­чи­те лі­во­руч, вста­нов­ле­но 15 квіт­ня 2016 ро­ку о 20 го­ди­ні 41 хви­лині. Пер­со­наль­ний Веб-сайт вчи­те­ля Яков­чу­ка Гри­го­рія Ми­ко­лайо­ви­ча є віль­ним, від­к­ри­тим і без­кош­тов­ним на­у­ко­во-ме­то­дич­ним ре­сур­сом, який за­по­чат­ко­ва­но 12 квіт­ня 2016 ро­ку.

Офіційний Веб-сайт Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

Наша школа – ціла сторінка історії. Виникла вона у 1917 році як перша школа селища Основа і започаткувала освіту у цьому віддаленому від центра міста Харкова районі.

Школа є багатою своїми славними традиціями. Тут проходить багато значущих заходів, свят. Святкуємо 1 вересня, День вчителя, Золоту осінь, 8 березня, Новий рік, Свято букварика, Випускний вечір тощо. Але є заходи, які стали відмінністю саме нашої школи. Ми проводимо ярмарок благодійності, благодійні концерти. Нас важко уявити без збереження та пошуку краєзнавчих матеріалів для шкільного музею. Жоден учень не пройде байдужо повз інформацію, що стосується історії школи. Однією з найважливіших традицій школи є збереження здоров'я школярів.

Перейти...

Опубліковано 16 квітня 2016 року 

Cogito ergo sum: Веб-сайт учителя історії і географії Супрунова Олександра В'ячеславовича

Вивчення історії перетворює людину на громадянина своєї держави, опанування географії робить людину громадянином Всесвіту. Кожен має відкрити для себе названі скарбниці мудрості. Щоб не просто існувати – щоби вчитися. І вчитися – щоби бути.

Не той є вчителем, хто отримав педагогічну освіту, а той, хто має внутрішню впевненість, що він є, має бути і не може бути ніким іншим, ніж вчителем. Така впевненість зустрічається рідко і може бути доведена тільки жертвами, які людина приносить своєму покликанню.

Перейти...

Опубліковано 16.04.2016 

Візит до Мінотавра: художній фільм про великого Страдіварі

Сирота Антоніо є таким нахабним, що напросився в учні до самого Аматі – видатного скрипника Італії. Втім, через двадцять років Аматі скаже: Ти не збагнув, учне, секретів великого Аматі. Ти створив власне чудо. І твоє чудо є чудеснішим за моє.

Перейти...

Опубліковано 16.04.2016 
© Gregory Jakovchuk (content), Maxim Sagorny (Web-design) 2016